ลักษณะการประกอบธุรกิจ

          บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท แพนคอสเมติคส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในเดือนกันยายน 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีซีไอซี จำกัด ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็นชื่อในปัจจุบันในวันที่ 1 เมษายน 2547 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. น.พ.พิชิต สุวรรณประกร ผู้ก่อตั้ง ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเวชสำอาง และเครื่องสำอาง ภายใต้ยี่ห้อของบริษัทฯ ได้แก่ “แพน คอสเมติกส์” (PAN COSMETIC, PAN MELASMA) และ “เอลิเซ่” (ELISEES) เป็นต้น ซึ่งโรงงานผลิตของบริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตเวชสำอางแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO-9002 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 และมาตรฐาน Good Manufacturing Practices : GMP 

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเครื่องสำอาง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจัยและพัฒนาของตนเองเพื่อคิดค้นสูตร (Formulation) ของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเครื่องสำอางให้คุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น          ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตรวจรักษา ดูแลสุขภาพและผิวพรรณ รวมทั้งผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ยา เวชสำอางและเครื่องสำอางครบวงจร การประกอบธุรกิจของบริษัทฯสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจ หลัก 2 สายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

• ธุรกิจให้บริการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ (Health and skin care service) บริษัทฯ ให้บริการตรวจรักษาดูแลผิวพรรณ ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ โดยเน้นการรักษาด้วยตัวยา ที่ผ่านการวิจัยค้นคว้าอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์สากลผ่านทางคลินิกในเครือ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ

          - บริษัท แพน บิวตี้แคร์ จำกัด (Pan Beautycare Co.,Ltd.)
          ให้บริการตรวจรักษาผิวพรรณผ่าน คลินิกภายใต้ชื่อ
                    - แพนคลินิก : ให้การรักษาและบริการด้านผิวพรรณโดยแพทย์
                    - ลาเบรอตาน : .ให้การรักษาและบริการด้าน ผิวพรรณ รวมถึงการให้บริการทรีทเม้นท์

          - บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด (Rajdhevee Holistic Clinic Co.,Ltd.)
          ให้บริการตรวจรักษาผิวพรรณผ่าน คลินิกภายใต้ชื่อ
                    - ราชเทวี คลินิก : ให้การรักษาและบริการด้าน ผิวพรรณโดยแพทย์

          - บริษัท โฮลิสติก สปา แอนด์ บิวตี้ จำกัด (Holistic Spa & Beauty Co.,Ltd.)
          ให้บริการดูแลผิวพรรณและความงามโดยเน้นการให้บริการ ทรีทเม้นท์

          - บริษัท แพน เดอร์ม่า คลินิก จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
          ให้บริการตรวจรักษาผิวพรรณผ่านคลินิกภายใต้ชื่อ “Pan Derma Clinique” ในประเทศสิงคโปร์

• ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ (Manufacturing and Trading) บริษัทฯ ดำเนินการวิจัย พัฒนา และดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและเวชสำอาง ที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ ดูแลรักษาสุขภาพครบวงจร

          - บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
          ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษา สุขภาพผิวพรรณ อาทิเช่น เครื่องสำอาง เวชสำอาง
          ภายใต้ยี่ห้อ PAN COSMETIC PAN MELASMA ,ELISEES, PAN DERMACARE และ NeoStrata

          - บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RPC International Co.,Ltd.)
                    -  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยา
                    -  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
                    -  นำเข้าและจำหน่ายอาหารเสริมจากต่างประเทศ

          - บริษัท วงศ์พิน จำกัด (Wongpin Co.,Ltd.)
          ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมคอสเมติกส์


© 2007-2011 Pan Rajdhevee Group Public Co.,Ltd. All Rights Reserved
กลุ่มบริษัทในเครือ แพน ราชเทวี กรุ๊ป
1. บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท แพน บิวตี้แคร์ จำกัด
3. บริษัท โฮลิสติก สปา แอนด์ บิวตี้ จำกัด (HSB)
4. บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก จำกัด (“RCH”)
5. บริษัท แพน เดอร์มาร์ จำกัด (สิงคโปร์)

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
50/234-275 หมู่ที่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
(คลอง 4-5 กม.10) จ .ปทุมธานี 12150
Call Center : 0-2793-9999