ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมมูลนิธิฯ

10 ธ.ค.53 พระเทพฯเสด็จ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ. วังสวนกุหลาบ


งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2553 และสวนอัมพรเกษตรแฟร์


งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2553 และสวนอัมพรเกษตรแฟร์

บทความวิชาการ
Guillain - Barré syndrome (GBS)
เป็นโรคที่มีการอักเสบ ของปลอกหุ้ม
ของเส้นประสาทหลายเส้นอย่างเฉียบพลัน acute inflammatory demyelinating polyneuropathy (AIDP)โดยสาเหตุเกิดจากมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผิดปกติ ทำให้ภูมิคุ้มกันทำลายปลอกหุ้มเส้นประสาท ดังนั้นอวัยวะที่เส้นประสาทเหล่านั้นเลี้ยงจะสูญเสียหน้าที่การทำงานไป
[ อ่านบทความ ]
ระบบเตือนภัย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ำท่วม (Decision Support System for Flood Warning)

 • ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ำท่วม
 • ระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน
 • ติดตั้งระบบเตือนภัย รร บ้านห้วยใต้ อ.ลับแล
 • หอเตือนภัยทางทะเล
 • ระบบเตือนภัย..น้ำตก
 • Link สัญญาณเตือนภัย
 • Layout น้ำตกไพรสวรรค์-น้ำตกสายรุ้ง
 • แผนผังความเชื่อมโยงในโครงการ เพื่อไทย พ้นภัย (ระบบเตือนภัยต้นแบบในถิ่นธุรกันดาร)
 • สถานการณ์วิกฤติ [อ่านทั้งหมด]
   
   
  มูลนิธิ ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี
  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อบต.ถลุงเหล็ก และ อบต.วังจั่น จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่15กันยายน2551
  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
  โครงการพิเศษ กิจกรรมมูลนิธิ ฯ
  แผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย [รายละเอียด]
  โครงการเตรียมกล้าข้าว ในการ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย [รายละเอียด]
  การประชุมโครงการ จัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและระบบเตือนภัย "เพื่อนพึ่งภาฯ" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   [รายละเอียด]
  อบรมโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย รุ่นขยายผล ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
   [รายละเอียด]
  แผนงานป้องกันการสูญเสียชีวิตจากภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
   [รายละเอียด]
  โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
  [รายละเอียด]   
  User Online : 3 :
  COUNTER  :  286494 :  วันที่ 12/4/2016 3:04:47 PM


  © 2008 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
  ตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  1873 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330