ภาพกิจกรรมสร้าง "บ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่งภาฯ" ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช‏
ดำเนินการโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
Date Post : 7/1/2011
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
มูลนิธิ ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อบต.ถลุงเหล็ก และ อบต.วังจั่น จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่15กันยายน2551
Date Post : 11/4/2008
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


  


© 2008 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
1873 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330